Markkinointiviestintä


Myynti- ja markkinointivestinnän päämäärät ™

NiceMark auttaa markkinointiviestinnässä, jossa tarve saattaa olla päivä, viikko, kuukausi tai projekti. Pk-yrityksillä markkinoinnin tehtävien suorittajaksi sopii parhaiten ulkoistettu markkinointihenkilö.

Ota hyöty myynti- ja markkinointiviestinnän eduista - ilman vakituisen henkilökunnan lisäystä ja sen mukanaan tuomia sivukuluja. Keskity olennaiseen - markkinoinnin luomiin asiakaskohtaamisiin.


Ota hyöty markkinointiviestinnästä

  • Asiakkuussuunnittelu
  • CRM ja CEM suunnittelu
  • Uusasiakashankinta
  • Brändinhallinta
  • Markkinointiviestinnän suunnittelu
  • Markkinointisuunnittelu
  • Tarinapalvelu
  • Kumppanuustuottaja